Limovi i cevi

Limovi

 • TV limovi ............ 1,5 - 50 mm
 • HV limovi ............... 0,5 -2 mm
 • Rebrasti limovi

  

Cevi

 • Kvad. šavne cevi ........ 13x13 - 250x250 mm
 • Pravo. šavne cevi ..... 30x15 - 3000x200 mm
 • Okrugle šavne cevi ..... 17,2 - 169 i veće
 • Hidro ispitane cevi ..... 21,3 - 88,9
 • ZP profili svih vrsta

Čelični profili


  

Čelični profili

 • L profili ........ 20x20 - 120x120 mm
 • UNP profili ..... UNP 65 - UNP 300
 • INP profili ..... INP 80 - INP 300
 • HEB profili
 • HEA profili
 • IPE profili

Čelici i grifovani program

Čelici

 • Okrugli čelici ........ Ø 12 - Ø 300
 • Kvadratni čelici ..... 8x8 - 25x25
 • Pljosnati čelici


  

Grifovani program

 • Cevi
 • Flahovi
 • Mreže
 • Kvadratni čelik
 • Grifovani elementi